ÚvodO nás ...KrúžkyPripravujemeZ našej činnostiArcheologická expozíciaDokumentyKontakt
 
 
Z našej činnosti > Mládež na scénu!
     
   

Z našej činnosti:

 

Mládež na scénu!

od 20-24.apríl 2009 mestský týždeň mládeže s heslom

Mládež na scénu!

Pozývame aj Vás zapojiť sa do jeho organizovania. Ponúkame Vám využiť túto jedinečnú príležitosť propagovať medzi verejnosťou, verejnými činiteľmi a mladými ľuďmi význam práce s mladými ľuďmi, mládežníckej politiky, aktívneho zapojenia mladých ľudí do verejného života a v neposlednom rade možnosť rozvíjať európsku spoluprácu medzi mladými ľuďmi.

Mládež na scénu! Je výzva pre spoločnosť, aby mladých brala vážne. Mladí majú svoje problémy ale aj riešenia.
Mládež na scénu! Je výzva pre mladých byť aktívnymi občanmi.
 Mládež na scénu! Čo môžem urobiť pre svoje mesto čo môže mesto urobiť pre mňa

Aktivity v meste Šaľa
V rámci Európskeho týždňa mládeže plánujeme v spolupráci s partnerskými organizáciami sériu hlavných a sprievodných podujatí, ktoré zvýraznia na verejnosti dôležitosť mládežníckej politiky a práce s mládežou.

 

1/ „Čo vieš o svojom meste – spoznávaj svoje mesto“ .... beseda spojená  s prehliadkou     

     mestskej samosprávy ( primátor mesta, zástupca primátora  hlavný kontrolór, prednosta MsÚ a MsÚ )

                          termín 22.04.t.r. 12,30 . hod  miesto konania : MsDK estrádna sála

 

  •   Gymnázium Šaľa30 žiakov,
  •   SOUCH Šaľa 30 žiakov,
  •   SPS Šaľa 20 žiakov,
  •   SPŠCH Šaľa 30 žiakov 

 2/ Kolkový turnaj medzi strednými školami v meste Šaľa o pohár primátora mesta Šaľa

                        termín 21.04. t.r. o 9,00 hod. kolkáreň Šaľa

 

Ø  Gymnázium Šaľa

Ø  SOUCH Šaľa

Ø  SPS Šaľa

Ø  SPOU Šaľa 

Ø  SPŠCH Šaľa

 

       Rovnaký počet žiakov  každá škola 4 –členné zmiešané družstvo

 3/ Strelecký prebor 3-členné zmiešané družstvo  – strelnica Šaľa

                        termín 23.04. t.r. o 9,00 hod  jednotlivé stredné školy v Šali

 

 

Ø  Gymnázium Šaľa

Ø  SOUCH Šaľa

Ø  SPS Šaľa

Ø  SPOU Šaľa 

Ø  SPŠCH Šaľa

 

       Rovnaký počet žiakov  každá škola 3 –členné zmiešané družstvo

 

 

 

 

. Ciele mestského  týždňa mládeže

1.     Zvýrazniť záujem spoločnosti o mládež

2.     Zdôrazniť vo verejnosti myšlienku práce s mládežou

3.     Prezentovať program EÚ MLÁDEŽ ako jedinečnú formu, ktorá spája záujmy mladých s aktívnym občianstvom a záujmom o Európu

4.     Podporiť záujem mladých ľudí o politiku a aktívne občianstvo.

 

 

 

 

 

Cieľová skupina

1.     tvorcovia a podporovatelia politiky mládeže

2.     pracovníci s mládežou

3.     mladí ľudia

 

 

 

 

Kľúčové témy:

1.     participácia a aktívne občianstvo mládeže

2.     tolerancia, rovnosť príležitostí a boj proti násiliu, rasizmu a xenofóbii

 

Organizátori
Členmi koordinačnej skupiny na prípravu mestského  týždňa mládeže sú: CVČ „TIP TOP“ Šaľa, Mesto Šaľa, , školské rady jednotlivých stredných škôl :Gymnázium Šaľa, SOUCH Šaľa, SPS Šaľa, SPOU Šaľa, SPŠCH Šaľa 

 

 

V Šali dňa  15.03.2009

 

 

 

Vypracovali : Tibor Kováč  CVČ

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roku 2009 za mestský  týždeň mládeže s heslom Mládež na scénu!

 

1/ „Čo vieš o svojom meste – spoznávaj svoje mesto“ .... moderovaná beseda

( primátor mesta, zástupca primátora  hlavný kontrolór, prednosta MsÚ

                          termín 22.04.t.r. 12,30 . hod  miesto konania : MsDK estrádna sála

 

Ø  Gymnázium Šaľa30 žiakov,

Ø  SOUCH Šaľa 30 žiakov,

Ø  SPS Šaľa 20 žiakov,

Ø  SPOU Šaľa 10 žiakov,

Ø  SPŠCH Šaľa 30 žiakov

 

 

 

 

                  

Program stretnutia:

 

 

12,30 hod.       Otvorenie moderátorom besedy

                   Predstavenie prítomných funkcionárov mesta

                   ( prednosta , hl. kontrolór)

                   Predstavenie prítomných zástupcov škôl mesta Šaľa

                  

                   Predstavenie   MsÚ prednostom mesta

                   ( postavenie organizačná štruktúra a náplň)

                   Predstavenie a postavenie hlav. Kontrolóra v meste

                   Informácia

 

                    

                  

                   Zaver Predseda mestského mládežníckeho parlamentu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihláška

 

Kolkový turnaj 

o pohár primátora mesta Šaľa

 

 

                                   21.04. t.r. o 9,00 hod. kolkáreň Šaľa

 

 

Názov školy : ..............................................................................................

 

Vedúci družstva  : ........................................................................................

 

 

Súťažné družstvo

 

p.č.

Meno a priezvisko

Adresa

Poznámka

1 K

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Menný zoznam zúčastnených členov školskej rady :

 

1/..................................................................

 

2/...................................................................

 

3/...................................................................       

 

 

Pedagogický doprovod : ..........................................................

 

 

 

 

 

Súhlas na účasť :       riaditeľ školy :...............................................

 

 

 

 

 

 

 

Propozície súťaže :

 

 

1,/ Hodiť s guľou na 120 HZ ( 120 hodov združených )

2,/ Hra sa na 4-roch dráhach 15 hodov do plných a 15 hodov dorážka

 

 

 

Hodnotenie :

 

Vyhráva družstvo, ktoré  zhodilo najviac kovov.

 

Pri rovnosti zhodených kolov rozhoduje väčší počet kolov v dorážke

 

Jeden kol sa rovná 1 bod.

 

 

Hrá sa podľa pravidiel kolkárskeho športu.

 

 

 

Hlavný rozhodca : Mikuláš  Szalai

Rozhodca           : Branislav Bol   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihláška

 

                                                    Súťaž v streľbe strelnica Šaľa

 

23.04. t.r. o 9,00 hod  jednotlivé stredné školy v Šali

 

Názov školy : ..............................................................................................

 

Vedúci družstva  : ........................................................................................

 

 

Súťažné družstvo

 

p.č.

Meno a priezvisko

Adresa

Poznámka

1 K

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Menný zoznam zúčastnených členov školskej rady :

 

1/..................................................................

 

2/...................................................................

 

3/...................................................................       

 

 

Pedagogický doprovod : ..........................................................

 

 

 

 

 

Súhlas na účasť :       riaditeľ školy :...............................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihláška

                            „Čo vieš o svojom meste – spoznávaj svoje mesto“

 

 

.

 

Názov školy : ..............................................................................................

 

Určený počet žiakov :

 

Trieda : ........................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogický doprovod : ..........................................................

 

 

 

 

 

Súhlas na účasť :       riaditeľ školy :...............................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miesto: Rôzne miesta, rôzne aktivity
Dátum: 20.4.2009 0:00:00

     
     
   

Fotogaléria

 
     
 
CMS Design  CMS Design Webdesign ToHoS TOHOS.NET                                                    Mapa stránok / Site Map